Last Name Là Gì? SurName Là Gì? Given Name Là Gì? Giải Đáp Chi Tiết

Bạn đang cần điền CV cá nhân (Curriculum Vitae ) bằng tiếng Anh nhưng vẫn chưa tìm ra chính xác họ của mình là gì? Họ là gì? Tên đầu tiên là gì? Đây là những từ cơ bản để điền tên cá nhân nhưng người dùng sẽ dễ nhầm lẫn. Vì vậy, nếu bạn cần CV cá nhân hãy kiểm tra thông tin cơ bản về họ tên: họ, tên, họ. Và chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời chính xác và cụ thể về những từ tiếng Anh này để bạn có thể điền thông tin cá nhân của mình một cách chính xác nhất.

Last Name là gì? SurName là gì? Given Name là gì?

Last Name là gì? Surname là gì?

Họ được sử dụng để chỉ họ của một người. Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng nó với tên đệm. Và họ thường chỉ dùng để gọi người nổi tiếng. Trong những trường hợp bình thường thì nó không được gọi vì nó có vẻ quá kén chọn và thiếu tôn trọng.

Họ tương tự như họ dùng để chỉ họ của một người và trong một số trường hợp, bạn cũng có thể sử dụng cả tên và tên đệm. Tên gia đình đồng nghĩa với họ và họ.

Ví dụ: Bạn tên Nguyễn Minh Anh, trong trường hợp này Name = Name = Nguyen/Nguyen Minh.

Họ Họ có thể đứng trước hoặc sau tùy theo quy tắc đặt tên của người nước ngoài hoặc người Việt Nam.

Given Name là gì?

Tên có nghĩa là họ, Tên đồng nghĩa với Tên. Bạn cũng có thể sử dụng First Name = Middle Name + First Name.

Ví dụ: Bạn tên Nguyễn Minh Anh thì tên bạn là Anh hoặc Minh Anh.

Các từ cơ bản về tên trong tiếng Anh bạn cần biết

Trong nhiều trường hợp, người dùng sử dụng nhiều tên tiếng Anh khác nhau. Vì vậy cần phải hiểu rõ nghĩa của các từ để đảm bảo có thể nhập thông tin cá nhân của mình một cách chính xác.

  • Tên = Họ = Họ = Họ.
  • Tên = Tên = Họ.
  • Tên đệm = Tên đệm.
  • Tên đầy đủ = Tên đầy đủ.

Tôi hy vọng điều này cung cấp một số thông tin hữu ích về họ là gì? Họ là gì? Tên đầu tiên là gì? từ chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các từ thông dụng trong tiếng Anh và điền các thông tin cá nhân vào CV, profile một cách chính xác nhất. Đừng quên ghé thăm chúng tôi để cập nhật những thông tin hữu ích cho mình nhé.

Bài viết liên quan