Odd Là Gì? Even Là Gì? Ý Nghĩa Của Cụm Từ Odd Và Even

Bạn có biết Odd là gì và Evan là gì không? Tại sao hai từ này được sử dụng linh hoạt và có nhiều nghĩa trong tiếng Việt? Hãy cùng tìm hiểu thêm về Odd là gì và even là gì trong bài viết này nhé!

Odd là gì? Ý nghĩa của Odd là gì?

Odd có nghĩa là: Gậy chơi gôn ( Danh từ).

Odd là: Cộc lệch, lệch lạc, sộc sệch ( Tính từ).

Odd là: Dư thừa, thừa, lẻ ( Tính toán trong các môn tự nhiên)

Even là gì ? Ý nghĩa của cụm từ even

  • Even: Bằng phẳng, bằng nhau, được hiểu là tính từ.
  • Even: chẵn, không lẻ
  • Even: Thường xuyên
  • Even: Làm phẳng, làm phẳng (động từ).

Các bạn thường thấy chữ Lẻ hoặc Chẵn trong phần mềm Microsoft Excel, Trang Lẻ và Trang Chẵn được dịch là trang chẵn và trang lẻ.

  • Even Page: là các trang được đánh số bằng nhau, ví dụ 2,4,…, 66
  • Odd Page: là các trang lẻ như: 1,3,…,77

Vậy là bạn đã hiểu Odd là gì – even là gì rồi phải không?

Bài viết liên quan