Tổng Hợp Các Kí Tự Đặc Biệt Giúp Bạn Tạo Tên Game Độc Đáo Nhất

Bảng ký tự đặc biệt đẹp và độc đáo , ký tự đặc biệt mới nhất để tạo tên game cho người chơi hay tạo tên game cho chữ phong cách TikTok, ký tự đặc biệt thần tượng… chúng tôi Sẽ có rất nhiều ký tự đặc biệt chúng tôi sẽ tạo cho các bạn . Bạn có thể chọn các ký tự đặc biệt như trái tim, ngôi sao, mặt cười…

Tổng hợp bảng kí tự đặc biệt

Tổng hợp ký tự đặc biệt độc và đẹp trong game LOL, PUBG, Free Fire… hay ký tự đặc biệt độc đáo cho zalo, đặt tên ký tự đặc biệt cho Facebook, Skype… thì đây chính là công cụ giúp bạn ‘lấy ký tự đặc biệt qua tip .com.vn

Bạn có thể chọn các ký tự hình trái tim đặc biệt (❤), ký tự ngôi sao (★) và nhiều hơn thế nữa cho mình. chúng tôi xin tổng hợp những ký tự đặc biệt trong game độc đáo nhất cho các bạn sử dụng công cụ tạo tên nhân vật đặc biệt trong Games ff, Pubg Mobile, Free Fire, Liên Quân, LOL,… sẽ giúp bạn có được những điều quan trọng nhất . tên nhân vật trong game.

Nếu tất cả các bảng ký tự đặc biệt chúng tôi biên soạn và gửi đi vẫn chưa đủ, hãy kéo xuống cuối bài viết này để tìm ký tự đặc biệt để đặt tên ngay cho tài khoản Facebook hoặc nhân vật game của bạn nhé. Dưới đây là bảng +1001 ký tự đặc biệt cho từng loại game mà mình đã thử và thực hiện thành công xin chia sẻ với các bạn.

Bảng ký tự đặc biệt trong game độc đáo

Kí tự đặc biệt PUBG Mobile, tạo tên nhân vật PUBG

 • Các ký tự đặc biệt Số

⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¼ ½ ¾
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴
⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾

 • Nhân vật đặc biệt tuyệt vời Tạo tên PUBG
[C] ᶗ Ȼ ȼ c C ᶜ ᵓ ᶝ ᴐ ᴒ ᴖ ᵔ ᴗ ᵕ ᴄ © ¢ € Ƈ ɕ ʗ ℂ Č ☪ ℭ ς Ç ć ĉ č ċ ç ḉ
[D] ᶑ ᶁ ᵭ d D ᴰ ᵈ ᶞ ᴅ ȡ ᴆ dz Dz DZ dž Dž DŽ ∂ δ Ð dd ɖ ɗ ð ď ḋ ḑ ḍ ḓ ḏ
[e] ཇ ℰ ℯ ミ € ع έ ɚ é è ĕ ê ê ê ê e ě ë ė ȩ ḝ ē ḗ ḕ ȅ ȇ ê ḙ ḛ
[F] ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶴ ff ffi ffl fi fl Ƒ ƒ ℱ ʄ ḟ
[G] ᶃ g G ᴳ ᵍ ᶢ Ɠ Ǥ ǥ ɠ ɡ ɢ ʛ ց Ꮆ ḡ ❡ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ ḡ
[H] h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ
[Ɩ] ᶖ i I ᴵ ᵢ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᴉ ᵎ ⁱ ϊ أ ར ¡ ɩ ij IJ ᵻ Ɨ ɨ ɪ í ì ĭ î ǐ ï ḯ ì į ī ì ȉ ȋ ị ḭ
[J] j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ
[K] ᶄ k K ᴷ ᵏ ᴋ κ Ƙ ƙ ʞ ϗ ҡ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ
[L] ᶅ Ƚ l L ᴸ ˡ ᶩ ᶪ ᶫ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 £ ɖ ƪ ɫ ɭ ʆ ʟ Ꮭ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ḷ ḹ ḽ ồ
[M] ᶆ ᵯ m M ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ ᴍ м Ɯ ɱ ʍ ℳ ɷ ḿ ṁ ṃ
[N] ᶇ ᵰ n N ᶰ ⁿ ᴺ ᴻ ᵑ ᶮ ᶯ ᴎ ȵ nj Nj NJ BOR ǹ ň ñ ṅ ņ ṇ ṋ ṉ
[O]oOᴼᵒᶱᶲᶿₒᴏᴑᴔᴓᴽᴕº°ö©⊙ō◐◕✹✪☢❂❍σøѻ◯òŏ Ô oooo ǒ ö ȫ ő õ ṍ ṏ ȭ ş
[P] [Q] q Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ
[R] ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ ® ɾ ʀ ʁ ℛ ℜ ℝ ℞ я Ř ŕ ř ṙ ŗ ȑ ȓ ṝ ṟ
[s] ṩ ș
[M] ẗ ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ
[U] ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ ᶶ ᶷ ᶸ ᶹ ᴜ ᴝ ᵙ ᴞ ᵫ ʮ ʯ ʉ ʊ ʋ υ ϋ և ú ù ŭ û ĂN ǖ ű ũ ṹ ų ū ṻ brew ȕ ȗ ṻ ṳ ṷṵṳṷṵ
[V] ᶌ v V ᵛ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ҩ ℣ ✓ Ѷ ṽ ṿ
[W]wWᵂʷᵚᴟᴡψωϖƜʍѠѡཡᏊᏔϢẃẁŵẘẅẇẉ
[X] ᶍ x X ᵡ ᵪ × ˣ ₓ Ҳ ɤ χ ℵ 乂 ✘ メ ẍ ẋ
[o] [Z] ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ Ƶ ẓ ẕ ǯ

Ⓐ ⓐ ⒜A Ȧ ȧ Á ĂN Ƌ ƌ Ɖ D ȡ ă ă ă ă ă ́ ă ́ ⅆ Ⓔ ⓔ ⒠ E e Ḕ ḕ Ḗ ḗ Ḙ ḙ Ḛ ḛ Ḝ ḝ Ẹ ê ê ê ê ê ê ê ê e Ē ē Ĕ ĕ Ė ė F ꜰ Ⅎ ⅎ ꟻ ℱ ℻ Ⓖ ⓖ ⒢ G g Ɠ Ḡ ḡ Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǵ ℊ ⅁ ǵ Ģ ģ Ⓗ ⓗ ⒣ H h Ḣ ḣ Ḥ ḥ Ḧ ḧ Ḩ ḩ Ḫ ḫ Ĥ ĥ Ȟ ȟ Ħ ħ Ⱨ ⱨ Ꜧ ℍ Ƕ ẖ ℏ ℎ ℋ ℌ ꜧ Ⓘ ⓘ ⒤ Tôi tôi Ḭ ḭ Ḯ ḯ IJ ij Í ì ì Î î Ï ï Ĩ ì Ī ī ĭ Į į ĂN Ⓚ ⓚ ⒦ Kk Ḱ ḱ Ḳ ḳ Ḵ ḵ Ķ ķ Ƙ ƙ Ꝁ ꝁ Ꝃ ꝃ Ꝅ ꝅ Ǩ ǩ Ⱪ ⱪ ĸ Ⓛ ⓛ ⒧ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ḻ ì Ⱡ ⱡ Ƚ ꝉ Ꝉ Ɫ LJ Lj lj ì İ ꞁ ⅃ ⅂ Ȉ ȉ Ȋ ȋ ℓ ℒ Ⓜ ⓜ ⒨ M m Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ ꟿ ꟽ Ɱ Ɯ ℳ Ⓝ ⓝ ⒩ N n Ṅ ṅ Ṇ ṇ Ṉ ṉ Ṋ ṋ Ń ń Ņ ņ Ň ň ĂN ȯ Ȱ ȱ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh glu Ⓡ ⓡ ⒭ R r Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ṙ ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Ȑ ŗ Ř ř Ṙ ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Ȑ ŗ œ Ɍ ɍ Ʀ Ꝛ ꝛ Ɽ ℞ ℜ ℛ ℟ ℝ Ⓢ ⓢ ⒮ ṩ Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ț ț Ⱦ ⱦ Ƭ Ʈ ƫ ẗ ȶ ℡ ™ Ⓤ ⓤ ⒰ U u @ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ Ʉ Ʋ Ʊ Ⓥ ⓥ ⒱ V v Ṽ ṽ ṾṿɅ℣ỼⱱⱴⱽⓌⓦ⒲W wẀ ẁẂẃẄẅẆẇẈẉŴŵⱲⱳϢϣẘⓍⓧ⒳X x Ẋ ẋ Ẍ ẍ ℵ x Ⓨ ⓨ ⒴ y nó ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒙ ⒚ ⒛ ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ ¹ ² ³ ↉ ½ ⅓ ¼ ⅕ ⅙ ⅐ ⅛ ⅑ ⅒ ⅔ ⅖ ¾ ⅗ ⅜ ⅘ ⅚ ⅝ ⅞

 • Tên PUBG đẹp kèm ký tự đặc trưng

✲ ⋆ ❄ ❅ ❇ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊ ❉ ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡ ✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ☀ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

 • Ký tự hình trái tim

? ❤ ❥ ♥ ♡ ♥ ❣ ❦ ❧ ღ ɞ ?

 • Ký tự xúc xắc

⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅

 • Các ký hiệu đặc biệt dưới dạng cờ và thẻ

♦ ♤ ♣ ♢ ♠ ◊ ♧ ♡
♙ ♟ ♘ ♞ ♗ ♝♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚

 • Ký tự mũi tên đặc biệt

《 》 « » ⇨ ⇒ ⇔ ⇚ ⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭ ⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺ ↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡ ↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚ ↙ ↘ ↗ ↖ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇱ ⇲ ⇞ ⇟ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭

⇝ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↯ ↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ➔ ➙ ➘
➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴ ➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼ ➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸ ➷ ➧ ⃕ ⪡ ⨣ ▶ ▷ ◀ ◁ ▬

 • Ký tự đặc biệt có hình dạng nốt nhạc

▶ ●──────────────── 5:35

♭ ♫ ♬ ♪ ♩ ☊ ☋ ♮ ♯ ✦ ✧

 • Chữ thập đẹp

☠ ✙ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✖ ✘ ✕

✁ ✃ ✄ ✂ 웃 ‡ メ ♀ ♂
✠ ✚ ♱ ♰ ☩ ☨ ☦ ☩
✟ ✞ ✝ † ☣

 • Ký tự tên liên minh mang tính biểu tượng

ঔ♐ᴥᵜȸȹɁᵷᵹᴖᴥᴖ

™ © № ® ℡ ✆ ¿ ¡ § ⁂
۰●▪▫◦。゚¤ஐMIN
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
·.¸¸.·`¯`·.¸¸.
☒〠〄㍿☃☄
✌ ✉ ѽ ☂ ✝
✞ ✟ ✠ ✡ ☪ ☯ ॐ ☸
☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬
☭ ☮ ♱ ☔ ☽ ☾ ☿ ☿
♆ ⚳ ⚷ ☢ ☤ ☯ ♿ ⚕
⚠ ⚡ ☕ ♨ ✈ ☁ ☼ ✍
⌛✐✎✏☎☏卐☺☻☹㋡㋛
☛ ☚ ☜ ☝ ☞ ☟ ⌚ ๑۩ £
⊗ ⊕ ❍ ❏ ❐ ❑ ❒
■ □ ▢ ► ◄ ▲ △ ▼ ▽
◆ ◇ ○ ◎ ● • ◯ Δ ◕ ◔
⌘︵︶︷︸︹︺
︽︾︿﹀〈〉 「」
· ¨ ¯ ≡ ჻
┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱
─ ━ │ ┃┌ ┐ ┍ ┑ ┎ ┒ ┏ ┓ └ ┘ ┕ ┙ ┖ ┚ ┗ ┛
┞ ┟ ┢ ┡ ┦ ┧ ┩ ┪
┣ ┫┝ ┥┠ ┨├ ┤
┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿
╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏
═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟
╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬
╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻
≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪ ≫ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿
⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒
⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟
⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯
⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿
⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍
⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟
⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭
。◕‿◕。 ツتヅッシٿ
░ ▒ ▓ █ ▌▐ ▀ ▄ ● ∎ ♐ ♑ ♒
♓ ☇ ☈ ⊙ ☉ ☌ ☍ ♋ ⌒ ⌈ ⌉
⌊ ⌋⎯ ❛❜ ❝❞ 【】〖〗﹃﹄『』◢ ◣◥ ◤

 • Ký tự đặc biệt dưới dạng phép tính

+ – × -> % ‰ ( )
± / ¼ ½ . ≡ = ≠ ≒
≈ < > ≥ ≤ ⁿ ¹
2³π°#∞µΣ
∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊄ ⊆ ⊇ ˜ ˆ
∝ ∠ v ∋ ∉ ∈ ∇ ∅
∃ ∂ ∴ Ω ˇ √<

 • Ký tự đặc biệt về tiền tệ

₤¥₳₲₪₵元₣
₱฿¤₡₮₭₩
円₢₥₫₦zł﷼
₠ ₧ ₯ ₨ Kč र ƒ ₹

 • Ký tự đặc biệt dưới dạng phép tính

+ – × -> % ‰ ( )
± / ¼ ½ . ≡ = ≠ ≒
≈ < > ≥ ≤ ⁿ ¹
2³π°#∞µΣ
∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊄ ⊆ ⊇ ˜ ˆ
∝ ∠ v ∋ ∉ ∈ ∇ ∅
∃ ∂ ∴ Ω ˇ √<

1001 ký tự đặc biệt dễ thương với khuôn mặt tươi cười

✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠)
٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (·‿·) (^L^) (>‿♥)
♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂
(▰˘◡˘▰) < (^^,) >”.“ ಠ_ృ ಥ_ಥ
v_v ►_◄ ►.◄ >.< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ
Tiếng Anh
õ.O (OO) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’
ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ
॓.॔ ‹·.·>> ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^
句_句 (°∀°) ヽ (`Д`)ノ ‹(··¿··)> (·̪gree) (╥╥)
(✖╭╮✖) ⊙︿⊙ ⊙﹏⊙ ●︿Số lượng ●﹏Số lượng
{(>_<)} o(╥﹏╥)o (`・ω・`) இ_இ (Ã ε •)
(^ω`greep) १|˚–˚|५ (>’o’)> ^( ‘-‘ )^ <(‘o'<)
@(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(cturer.ᵕ)凸 ¯(©¿©) /¯
◤(cturer)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) ( ●*∩_∩*greep)
◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)à !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(ÿ^)>
(/) (°,,°) (/) ╚(·⌂·)╝ (-‘๏_๏’-) Ƹ̴Ê̴Ʒ εїз
╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬
╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻
≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪ ≫ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿
⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒
⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟
⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯
⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿
⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍
⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟
⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭
。◕‿◕。 ツتヅッシٿ
░ ▒ ▓ █ ▌▐ ▀ ▄ ● ∎ ♐ ♑ ♒
♓ ☇ ☈ ⊙ ☉ ☌ ☍ ♋ ⌒ ⌈ ⌉
⌊ ⌋⎯ ❛❜ ❝❞ 【】〖〗﹃﹄『』◢ ◣◥ ◤

Các kí tự đặc biệt trong game LOL LMHT đẹp mới nhất

Trò chơi LOL hay còn gọi là Liên Minh Huyền Thoại được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là các bạn nam, chính vì vậy mà họ rất muốn nhân vật của mình được yêu thích nhất trong đội.

 • Ký tự đặc biệt trong bảng chữ cái

Nhân vật: ˆˆ º ø µ Þ œ Š Ñ Ž Ÿ ♥˜˜ ღ ☻ ▲ ⊙ $ ஜ۩۞۩ஜ ♫ ╩ ◢♂◣◥♀◤ € ♠ ♣ ♥ ♦ ✴ ☼ `℉ϟ

Các chữ cái: ๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM Tiếng Anh

Chữ A: à à ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ä å æ

Chữ B: ß

Chữ C: ĉ ç č

Chữ D: ð d

Chữ E: é è ê ê ê ê ê ê ê ē ĕ ė ę ě ë

Chữ F: ƒ

Chữ G: “ ”

Chữ I: í ì ì ì ì ï î

Chữ L: Ł

Chữ N: ń ŋ ñ Ñ

Chữ O: oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Chữ R: ř

Chữ S: ś ŝ š

Chữ U: UUUUUUUUUUUUU

Chữ Z: Ž

Chữ Y: ý ý ý ý ŷ ÿ Ÿ

 • Ký tự đặc biệt “Sao”

✲ ⋆ ❄ ❅ ❇ ❈ ❖
✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰
✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊
❉ ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡
✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻
❆ ۞ ۝ ☀ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

 • Ký tự đặc biệt như “Trái tim”

? ❤ ❥ ♥ ♡ ♥ ❣
❦ ❧ ღ ɞ ?

 • Ký tự “Nốt nhạc”

♭ ♫ ♬ ♪ ♩ ☊ ☋ ♮ ♯ ✦ ✧

 • Ký tự đặc biệt hình “Xúc xắc”

⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅

 • Ký tự đặc biệt dưới dạng “quân cờ và quân bài”

♦ ♤ ♣ ♢ ♠ ◊ ♧ ♡
♙ ♟ ♘ ♞ ♗ ♝
♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚

 • Ký tự đặc biệt “Cross”

☠ ✙ ✛ ✜ ✞ ✟ ✖ ✘ ✕
✁ ✃ ✄ ✂ 웃 ‡ メ ♀ ♂
✠ ✚ ♱ ♰ ☩ ☨ ☩
✟ ✞ †

 • Ký tự đặc biệt “Mũi tên”

《 》 « » ⇨ ⇒ ⇔ ⇚
⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭
⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺
↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡
↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚
← ↑ → ↓ ↔
↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↤ ↥ ↦
↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇱
⇲ ⇞ ⇟ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭
⇝ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↯
↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾
↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆
⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐
⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘
⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ➔ ➙ ➘
➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➢
➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴
➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼
➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸
➷ ➧ ⃕ ⪡ ⨣ ▷ ◁ ▬

 • Các biểu tượng đẹp khác trong Free Fire

ঔ ᴥ ᵜ ȸ ȹ ᵷ ᵹ ᴖᴥᴖ
™ © № ® ℡ ✆ ¿ ¡ § ⁂
۰●▪▫◦。゚¤ஐMIN
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
·.¸¸.·`¯`·.¸¸.
☒〠〄㍿☃☄

✌ ✉ ѽ ☂ ✝

✞ ✟ ✠ ✡ ☪ ☯ ॐ ☸

☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬

☭ ☮ ♱ ☔ ☽ ☾ ☿ ☿

♆ ⚳ ⚷ ☢ ☤ ☯ ♿ ⚕

⚠ ⚡ ☕ ♨ ✈ ☁ ☼ ✍

⌛ ✐ ✎ ✏ ☎ ☏ 卐

☺ ☻ ☹㋡㋛

☛ ☚ ☜ ☝ ☞ ☟ ⌚ ๑۩ £

⊗ ⊕ ❍ ❏ ❐ ❑ ❒

■ □ ▢ ► ◄ ▲ △ ▼ ▽

◆ ◇ ○ ◎ ● • ◯ Δ ◕ ◔

⌘︵︶︷︸︹︺

︽︾︿﹀〈〉 「」

· ¨ ¯ ≡ ჻

┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱

─ ━ │ ┃┌ ┐ ┍ ┑ ┎ ┒ ┏ ┓ └ ┘ ┕ ┙ ┖ ┚ ┗ ┛

┞ ┟ ┢ ┡ ┦ ┧ ┩ ┪

┣ ┫┝ ┥┠ ┨├ ┤

┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿

╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏

═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟

╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬

╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻

≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪ ≫ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿

⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒

⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟

⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯

⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿

⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍

⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟

⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭

。◕‿◕。 ツتヅッシٿ

10. Ký tự “Số và chữ”

₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¼ ½ ¾

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾

㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰

 • Tính toán

+-﹢ ×
+ – × -> % ‰ ( )
± / ¼ ½ . ≡ = ≠ ≒
≈ ≥ ≤ ⁿ ¹
2³π°#∞µΣ
∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊄ ⊆ ⊇ ˜ ˆ
∝ ∠ v ∋ ∉ ∈ ∇ ∅
∃ ∂ ∴ Ω ˇ √‿♥)

 • Ký tự đặc biệt cho thời tiết

☀ ☼ ☁ ❅ ☃ oC ℉ ϟ

Bảng ký tự đặc biệt trong CF mà người chơi Raid mong muốn

(╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤

(>‿◠)✌≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂ ◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (·‿·) (^L^) (>‿♥) ♥ ‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)”. “

ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >…_’o’)> ^( ‘-‘ )^ <(‘o'<)

⚛︎ 〘Ł€Ꮆ€ŇĐ〙♔ ᴍᴏʀᴇ Yᵒᵘ Oᶰˡʸ

Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ ᶤ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ˢᵒ ᶠᶸᶜᵏᶤᶰ ᵐᵘᶜʰ ♥ℒℴѵe♥ ⊱ᶫᵒᵛᵉᵧₒ ༄ ༂H·T༂࿐

༺ℒú༒ℬ༻ •₷aɾa ✎₷ωεεRU๖²⁴ʱêʋ ℱ♡ℒ ๛βεℓℓα ہ٥۫١7 ۪ ☜☆☞ ๖Ҫry

Tiếng Anh ℍipঔßequals ❖Ɗυyeɳ ོ꙰Hien

๑ღ₡MrSiro₡ღ๑

๖ۣۜWin๖ۣۜZySSC

ﻲßÇS·Durexۓ²╮

™¶î€u♥†hu™

™ˆ†ìñh♥Áøˆ™

ђล†♥ßµï♥иђcỏ

☼™Mặt nạ☼Mặt nạ™☼

Mãi mãi™

и†imCanCoE™

™ĐåîÇøng†µ™

»ﻲ♥maŽΩÖm♥ﻲ“

►ñhMã†☼Luv◄

๖ۣۜÁc quỷ☼๖ۣۜÁc quỷ

๖ۣۜNhõx♥Çry™

™Cuộc sống»ƒđ «ß㢙

๖ۣۜSky♥Kü†€®

๖ۣۣۜSjn๖ۣۣۜDy

๖ۣۜChúa♣Tiên♥

๖ۣۜHoลng†use๖ۜ

ลиђ ¢tи €м

þéßj™†hïuGîa

Ký tự đặc biệt trong game Liên Quân Mobile

Nếu bạn là người mới tham gia trò chơi, nhân vật đặc biệt trong liên minh này sẽ giúp bạn tỏa sáng nhất trong đội của mình.

 • Các ký tự đặc biệt thường gặp trong LQ Mobile

™ « » ß £ ƒ ñ ø α Ç Š Ž š ă ¼ ½ ¾ Ñ Ü Ä û þ ÿ ∞ ¹ ² ³ ¥ £ ® © ☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ ̴ ̴̴ Ʒ εїз ☺ ☻ ♦ ♣ ♠ ♥ ♂ ♀ ♪ ♫ ☼ ↕ ✿ ⊰ ⊱ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ ✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ ♂ ♀ ∞ ☆ 。 ◕‿ ◕。 ☀ ツⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ღ ☼★ ٿ ​ « » ۩ ║ █ ● ♫ ♪ ☽♐♑♒♓♀♂☝☜ ☂☁ ☀☾☽ ☞ ♐☢☎ ☮hòa bình ☮ ̿’ ̿ ‘ ̵͇̿̿з=(à ̪gir)=ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

 • Ký tự ngôi sao

✲ ⋆ ❄ ❅ ❇ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊ ❉ ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡ ✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ☀ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

 • Ký tự trái tim

? ❤ ❥ ♥ ♡ ♥ ❣ ❦ ❧ ღ ɞ ?

 • Cờ và bản đồ

♦ ♤ ♣ ♢ ♠ ◊ ♧ ♡
♙ ♟ ♘ ♞ ♗ ♝♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚

 • Mũi tên

《 》 « » ⇨ ⇒ ⇔ ⇚ ⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭ ⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺ ↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡ ↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚ ↙ ↘ ↗ ↖ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇱ ⇲ ⇞ ⇟ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭

⇝ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↯ ↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ➔ ➙ ➘
➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴ ➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼ ➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸ ➷ ➧ ⃕ ⪡ ⨣ ▶ ▷ ◀ ◁ ▬

 • Ký tự nốt nhạc

♭ ♫ ♬ ♪ ♩ ☊ ☋ ♮ ♯ ✦ ✧

 • Ký tự số

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴
⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾
㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰

 • Dấu thánh giá

☠ ✙ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✖ ✘ ✕
✁ ✃ ✄ ✂ 웃 ‡ メ ♀ ♂
✠ ✚ ♱ ♰ ☩ ☨ ☦ ☩
✟ ✞ ✝ † ☣

 • Ký tự văn bản

A ǽ ǣ
[B] ᶀ ᵬ b B ᴮ ᵇ ᴯ ᴃ þ ß ƀ BD
[C] ᶗ Ȼ ȼ c C ᶜ ᵓ ᶝ ᴐ ᴒ ᴖ ᵔ ᴗ ᵕ ᴄ © ¢ € Ƈ ɕ ʗ ℂ Č ☪ ℭ ς Ç ć ĉ č ċ ç ḉ
[D] ᶑ ᶁ ᵭ d D ᴰ ᵈ ᶞ ᴅ ȡ ᴆ dz Dz DZ dž Dž DŽ ∂ δ Ð dd ɖ ɗ ð ď ḋ ḑ ḍ ḓ ḏ
[e] ཇ ℰ ℯ ミ € ع έ ɚ é è ĕ ê ê ê ê e ě ë ė ȩ ḝ ē ḗ ḕ ȅ ȇ ê ḙ ḛ
[F] ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶴ ff ffi ffl fi fl Ƒ ƒ ℱ ʄ ḟ
[G] ᶃ g G ᴳ ᵍ ᶢ Ɠ Ǥ ǥ ɠ ɡ ɢ ʛ ց Ꮆ ḡ ❡ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ ḡ
[H] h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ
[Ɩ] ᶖ i I ᴵ ᵢ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᴉ ᵎ ⁱ ϊ أ ར ¡ ɩ ij IJ ᵻ Ɨ ɨ ɪ í ì ĭ î ǐ ï ḯ ì į ī ì ȉ ȋ ị ḭ
[J] j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ
[K] ᶄ k K ᴷ ᵏ ᴋ κ Ƙ ƙ ʞ ϗ ҡ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ
[L] ᶅ Ƚ l L ᴸ ˡ ᶩ ᶪ ᶫ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 £ ɖ ƪ ɫ ɭ ʆ ʟ Ꮭ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ḷ ḹ ḽ ồ
[N] ᶇ ᵰ n N ᶰ ⁿ ᴺ ᴻ ᵑ ᶮ ᶯ ᴎ ȵ nj Nj NJ BOR ǹ ň ñ ṅ ņ ṇ ṋ ṉ
[O]oOᴼᵒᶱᶲᶿₒᴏᴑᴔᴓᴽᴕº°ö©⊙ō◐◕✹✪☢❂❍σøѻ◯òŏ Ô oooo ǒ ö ȫ ő õ ṍ ṏ ȭ ş
[P] [Q] q Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ
[R] ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ ® ɾ ʀ ʁ ℛ ℜ ℝ ℞ я Ř ŕ ř ṙ ŗ ȑ ȓ ṝ ṟ
[s] ṩ ș
[M] ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ
[U] ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ ᶶ ᶷ ᶸ ᶹ ᴜ ᴝ ᵙ ᴞ ᵫ ʮ ʯ ʉ ʊ ʋ υ ϋ և ú ù ŭ û ĂN ǖ ű ũ ṹ ų ū ṻ brew ȕ ȗ ṻ ṳ ṷṵṳṷṵ
[V] ᶌ v V ᵛ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ҩ ℣ ✓ Ѷ ṽ ṿ
[W]wWᵂʷᵚᴟᴡψωϖƜʍѠѡཡᏊᏔϢẃẁŵẘẅẇẉ
[X] ᶍ x X ᵡ ᵪ × ˣ ₓ Ҳ ɤ χ ℵ 乂 ✘ メ ẍ ẋ
[o] [Z] ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ Ƶ ẓ ẕ ǯ

 • Ký tự đặc biệt cho các cung hoàng đạo

♈ – Bạch Dương – Bạch Dương (21 tháng 3 – 19 tháng 4)
♉ – Kim Ngưu – Kim Ngưu (20 tháng 4 – 20 tháng 5)
♊ – Song Tử – Song Tử (21/5 – 21/6)
♋ – Cancer – Cự Giải (22/6 – 22/7)
♌ – Sư Tử – Sư Tử – (23 tháng 7 – 22 tháng 8)
♍ – Xử Nữ – Xử Nữ (23 tháng 8 – 22 tháng 9)
♎ – Libra – Thiên Bình (23 tháng 9 – 22 tháng 10)
♏ – Bọ Cạp – Bò Cạp (23 tháng 10 – 21 tháng 11)
♐ – Nhân Mã – Nhân Mã (22/11 – 21/12)
♑ – Ma Kết – Ma Kết (22/12 – 19/1)
♒ – Bảo Bình – Bảo Bình (20 tháng 1 – 18 tháng 2)
♓ – Song Ngư – Song Ngư (19 tháng 2 – 20 tháng 3)

 • Ký tự đặc biệt dễ thương và đáng yêu với khuôn mặt tươi cười

✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠)

≥^.^≤ (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ ≧’◡’≦ =☽

≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ (°⌣°) ٩(^‿^)۶

٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (·‿·) (^L^) (>‿♥)

♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂

(▰˘◡˘▰) < (,) >”.“ ಠ_ృ ಥ_ಥ

v_v ►_◄ ►.◄ >.< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ đ_quang ಠ_ಠ ●_Số lượng (╥﹏╥) ( ´_ ⊃`) ( ►. ◄) (ு८ு) (ಠ_ರೃ) ( ◕︵◕) *-* ^( ‘-‘ )^ ఠ_ఠ ಠ~ಠ ರ_ರ {·̃̾_·̃̾} 【·】 _[··] v( ‘.’ )v.” ) (>.<) m/( >.<)m/ ⊙▃⊙ Oo v(ಥ ̯ ಥ)v (ㄒoㄒ) ˚ㄥ˚ õ.O () ⊙.◎) ๏_๏ |˚– ˚ | ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ Ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ $_$ ◄. ► ~,~ ಠ▃ಠ ತಎತ ˚⌇˚ ॓.॔ ‹·.^ ಸ_ ಸ ~ _~ ˘˛ ˘ ^ L^ 句_句 (°∀°) ヽ (`Д`)ノ ‹(·····)> (·̪gir) (╥╥) (✖╭╮✖) ⊙︿⊙ ⊙﹏⊙ ●︿Số lượng ●﹏ ● {(>_<)} o(╥﹏╥)o (`・ω・`) இ_இ (Ã ε •) (Số lượng`ω`gree) १|˚–˚|५ (>’o’)> ^ ( ‘-‘ )^ <(‘o'<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(и‿и)凸 ¯(©¿©) /¯ ◤(и‿ и )◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) ( ●*∩_∩*Số lượng) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚) !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(© ¿ •)> (/) (°,,°) (/) ╚(Ã⌂·)╝ (-‘๏_๏’-)

(◡‿◡✿) (✿◠‿◠) (>‿♥)
♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂
(▰˘◡˘▰) < (^^,) >”.“ ಠ_ృ ಥ_ಥ
v_v ►_◄ ►.◄ >.< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ đ_quang ಠ_ಠ õ.O (OO) ⊙.◎) ๏_๏ |˚ – ˚| ‘Ω’ ಠ o ಠ ☼.☼ ♥ ╭╮ ♥ ヮ ヮ ヮ ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹.ノ ‹(ÿ·)> (·̪gir) (╥╥) (✖╭╮✖ ) ⊙ ︿ ⊙ ⊙﹏⊙ ●︿Số lượng ●﹏Số lượng {(>_<)} o(╥﹏╥)o ( `・ω・`) இ_இ (Ã ε •) (Số lượng`ω`Số lượng) १|˚–˚ | ५ (>’o’)> ^( ‘-‘ )^ <(‘o'<)
@(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(cturer.ᵕ)凸 ¯\(©¿©) /¯
◤(cturer)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) ( ●*∩_∩*greep)
◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)à !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(ÿ^)>
(\/) (°,,°) (\/) ╚(·⌂·)╝ (-‘๏_๏’-) Ƹ̴Ê̴Ʒ εїз

Chúng tôi là nơi chia sẻ nhiều ký tự đặc biệt đẹp nhất mà mọi người có thể liên tưởng. Như vậy, với những tên nhân vật đặc biệt trên, bạn có thể thoải mái biến nhân vật chơi game của mình trở thành nhân vật nổi tiếng và độc nhất trong đội của mình rồi phải không?

Bài viết liên quan